Bilişsel Davranışçı Terapi;  duygu, düşünce ve davranışların birbiriyle ilişki içinde olduğunu, düşünce  ve davranışlardaki değişikliğin duygularıda etkileyeceğini ileri süren psikolojik bir tedavi modelidir.Kişilerin davranışları ve duyguları üzerinde olumsuz etkilere neden olan rahatsız edici düşünceleri nasıl belirleyeceklerini ve değiştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olan bir psikoterapi türüdür. BDT’nin davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler.BDT’nin bilişsel kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. 1960 yılından itibaren klinik araştırmalarla gözlemlenebilen, değerlendirilebilen, kanıtlanabilen ve sınanmış bir ekol olduğu için temelleri bilime dayanmaktadır. Bu bağlamda, BDT günümüzde bilimsel alt yapısı en güçlü olan terapi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir.


Yaygın Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Panik Bozukluk
Agorafobi
Kişilik Bozuklukları
Depresyon
Yeme Bozuklukları
Uyku Bozukluğu
Sosyal Kaygı
Hipokondriyazis
Aile/Evlilik Terapileri ve Çift Terapisi
Cinsel İşlev Bozuklukları
Davranış Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Stres
Fobiler
Panik Ataklar


bilişsel, terapi, bdt, psikolog nazli hilal kaytan,