Bireysel danışmanlık, danışan ile terapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Birey, günlük yaşamında bazı problemler ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bazen bu problemler karşısında nasıl davranacağını bilemez, problemler ile baş etmekte güçlük çekebilir. Bazen ise çözüme giden yol haritasını çizmekte zorlanabilir. Birey bu problemler ile karşılaştığında içinde bulunduğu duruma uzaktan ve objektif bir şekilde bakmakta zorlanabilir.

Bireysel psikoterapi, bu noktada bireyin hayatına eşlik etmeye başlar. Bireyin iç dünyasına yapılan bu yolculuk, kişinin ‘gerçek’ kendisini keşfetme ve içerisinde bulunduğu durumları anlamlandırma sürecidir.


Bireysel Danışmanlık, ,