Resim, çocukların iç dünyasını, hayal dünyasını açıklayış biçimi ve zihinsel gelişimin göstergesi sayılabilir. Resimler iyi analiz edildikleri takdirde çocukları ve onların gelişimlerini bize ayrıntılarıyla yansıtır. Çocuk resimlerinin analizi; çocukların sözel olarak ifade edemedikleri durumları resimler aracılığıyla ifade etmelerine yardımcı olan projektif bir tekniktir. Bu noktada çocuk ve resim bir bütündür. Çocuklar kendilerini resimler aracılığıyla çok daha net şekilde ifade edebilirler. Bu yüzden çocuk resimlerinin analizini çocukları daha iyi anlamak için kullanırız.


Bir İnsan Çiz Testi  
Aile Resmi Testi
Ev- Ağaç- İnsan Testi
Eksik Bırakılan veya Küçük Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı
Abartılı Çizilen Vücut Parçalarının Anlamı  
Çizgilerin Özellikleri
Resimdeki Detay ve Ayrıntılar    
Parçaların, Ayrıntıların Bütünlüğü Ya da Düzensizliği   
Renk Kullanımı


resim analizi, projektif testler, Aile Resmi Testi, Renk Kullanımı,