Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında bize bilgiler sunmaktadır.WISC-IV test sonucundaedindiğimiz veriler, çocuklarımızın zihinsel faaliyetleri konusunda yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olur.

Bu bağlamda üstün zihinsel potansiyele sahip çıkan çocuklarımız için yönlendirme yapılırken, öte yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının hazırlanması sağlanır.Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği, Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanan en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır.


WISC-IV Zeka Testi, test, psikolog,