Yetişkin terapisi; geçmişin engellerini, şimdinin zorluklarını ve geleceğe dair endişeleri fark etme ve çözümleme sürecidir. Yetişkin Terapi, bedensel ve ruhsal açıdan bireyin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasını hedefler.

Bu hedefi kazanan bireyler böylelikle kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen bireyler haline gelir.


psikolog hilal kaytan, yetişkin terapi,